Úvodní stránka » Prihlasky

Informace pro nové strávníky naleznete na informačním letáku pro

  • Školní jídelna U Stadionu 1229       zde
  • Školní jídelna Javornická 1596       zde

 

Podmínkou pro toto stravování je:

 • vyplněná přihláška ke stravování, kterou je možné stáhnout v sekci Ke stažení.  

  • přihlášku stáhnete zde

 

 •  souhlas k inkasu k placení stravného, který  je možné zadat přímo v příslušném bankovním ústavu ( v tomto případě bankovní ústav potvrdí přihlášku ke stravování) nebo lze využít internetového bankovnictví (nutné doložit písemné založení souhlasu s inkasem).

 • Na základě vyplněné a potvrzené   přihlášky  si  zapůjčí kreditní kartu nebo čip za vratnou zálohu 30,00Kč. Záloha se vrací pouze za  absolutně nepoškozenou kreditní kartu nebo čip. 

 

 • Při změně účtu je nutné předložit ve školní jídelně nově potvrzenou přihlášku ke  stravování. 

Školní jídelna RK, U Stadionu 1229, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje, že zpracovává osobní údaje:

 1. V následujícím rozsahu: jméno a příjmení žáka, jméno a příjmení zákonného zástupce, kontaktní a adresní údaje, adresu školy, rodné číslo, státní příslušnost, třídu, telefon a email.
 2. Na základě: splnění správních povinností, pro plnění smlouvy, na základě souhlasu a na základě oprávněného zájmu správce.

2.1  Osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu, jsou následující: pořizování fotografií, pořizování záznamů z kamerového systému (zaměstnanci), apod.

2.2  Osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, jsou následující: pořizování záznamů z kamerového systému (veřejnost) – ochrana majetku a zdraví, apod.

3.    Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Mgr. Tomáš Novák,       email:  tomas.novak@bazenrk.cz.

3.1  V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

a)      účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,

b)      zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů,

dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.

kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.

3.2  Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

3.3  Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

3.4  Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 15 GDPR.

3.5  Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec čl. 15 GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na:  Školní jídelna RK, U Stadionu 1229, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.

3.6 Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 15 GDPR, odst. 5, písm. b), bude správcem účtováno dle č. 15, odst. 3, tedy na podle aktuálně platného ceníku Školní jídelna RK, U Stadionu 1229, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných Školní jídelna RK, U Stadionu 1229, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, bude pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.

Upozorňujeme, že (veřejné) prostory Školní jídelna RK, U Stadionu 1229 a Javornická 1596, 516 01 Rychnov nad Kněžnou jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem, o jehož provozu Vás případně může informovat pověřenec pro ochranu osobních údajů.

 


Kontakt

Školní jídelna RK
U Stadionu 1229, Rychnov nad Kněžnou
+420 494 534 707
FAX +420 494 535 802
72553588
DIČ CZ72553588